Strażak

Bycie strażakiem to nie praca, to służba dla drugiego człowieka. Bycie strażakiem zobowiązuje do poświęcenia się dla społeczeństwa na rzecz swojej jednostki oraz do pracy nad własną osobą. To właśnie służba w formacji mundurowej jest czynnikiem motywującym do walki ze swoimi słabościami, uzależnieniami czy wadami osobowymi. Strażak jest obiektem zaufania społeczeństwa. Bycie strażakiem to wielki zaszczyt.

Kontakt

JESTEŚMY
24/7

DZIAŁANIA RATOWNICZE

OSP Jerzmanowice swoim zasięgiem obejmuje przede wszystkim obszar gminy Jerzmanowice-Przeginia w powiecie krakowskim, województwie małopolskim. Strażacy czuwają nad bezpieczeństwem przeszło 11000 mieszkańców oraz licznie przebywających na tym obszarze turystów.

W pierwszym półroczu 2021 roku interweniowaliśmy w następujący sposób:

Pożary - 18

Najczęściej interweniujemy przy pożarach nieużytków, łąk, pastwisk i lasów. W drugiej kolejności mowa o pożarach wewnętrznych oraz środków transportu.

Miejscowe zagrożenia - 35

Najczęściej są to zdarzenia w komunikacji – kolizje i wypadki oraz działania związane z usuwaniem skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych – powodzie, wichury. W drugiej kolejności mowa o sorpcjach substancji ropopochodnych, wsparciu działań Policji, zabezpieczaniu lądowania LPR

Alarmy fałszywe - 3

Sklasyfikowane jako te w dobrej wierze.

KONTAKT Z NAMI

Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach
  • ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice
  • NIP 9442006228
  • REGON 350935372
  • KRS 0000186940
  • biuro@ospjerzmanowice.pl
  • konto: 64 8589 0006 0150 0000 0332 0002